Pensioenen

Nederland vergrijst. Lasten van AOW-premies zullen in de toekomst door een relatief kleiner deel van de bevolking gedragen moeten worden. Dit betekent dat de kosten van de oudedagsvoorziening de komende jaren zullen toenemen. Bovendien bestaat bij werknemers de behoefte om op steeds jongere leeftijd met werken te stoppen. Ontwikkelingen die zich uiteraard mogen verheugen in de belangstelling van de overheid.
Maar ook pensioenfondsen, werkgevers en werknemers zijn partijen die belang stellen in inzicht in de genoemde onderwerpen.

Researchinstituut voert voor diverse partijen projecten uit op het gebied van de pensioenproblematiek. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van bestaande (administratieve) gegevensbestanden als van in eigen beheer verzamelde gegevens. Bij deze projecten is vaak sprake van prognoses waarbij een belangrijke plaats is ingeruimd voor het doorrekenen van geavanceerde modellen. .

Voorbeelden van uitgevoerde projecten op het gebied van de oudedagsvoorziening zijn:
•Aanvullende pensioenen: toekomstige uitkeringen
•Pensioenen: regelingen, percepties en preferenties
•Een betaalbaar alternatief voor de oudedagsvoorzieningen in Nederland
•Pensioenvoorzieningen in Nederland
•Effecten van wijzigingen in vervroegde uittredingsregelingen op de gemiddelde uittredingsleeftijd

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »