Pensioenfondsen

Het toezicht op pensioenfondsen is verscherpt. Deelnemers van de fondsen kijken kritisch naar de prestaties. Door de kredietcrisis, de lage rente en toegenomen levensverwachting zijn de dekkingsgraden onder druk komen te staan.
Het bestaansrecht van kleinere fondsen staat flink onder druk door toegenomen regeldruk en oplopende kosten. Deze dynamiek brengt met zich mee dat besturen tijdig moeten inspelen op de veranderende omgeving.
Onze specialisten beschikken over kennis van regelgeving waar pensioenfondsen mee te maken hebben. De focus dient te liggen op het beheersen van lange-termijnrisico’s. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: mogelijkheden voor structurele verbeteringen rondom het beleggingsbeleid; corporate governance & beloningsbeleid; countervailing power ten opzichte van derden; kostenbeheersing; beheersing van (inflatie)risico’s.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »