Performanceverbetering bij voorraadbeheer

Vele praktijkervaringen maken duidelijk dat de performance van bestaande voorraadbeheerssystemen veelal te verbeteren is ten aanzien van de volgende aspecten:
-Categorie-indeling: Niet alle artikelen gelijk behandelen. Bestaande indelingen zijn vaak niet up-to-date.
-Forecasting: Welke voorspelmethoden bij welke categorie. In de praktijk blijken vraagkarakteristieken en de daarbij gekozen voorspelmethoden vaak niet juist te zijn.
-Besturing: Welk type model bij welke categorie, en een efficiënte bepaling van besturingsparameters door slimme benaderingsmethoden. In bedrijven toegepaste besturingsconcepten zijn vaak ervaringsregels en bovendien ondoorgrondelijk zodat de systeemkwaliteit niet te bepalen is. -Signalering: Bewaking kwaliteit forecast en service. Doordat onvoldoende met de kwaliteit van de voorspellingen rekening wordt gehouden bereikt men de service nog te vaak met behulp van kostbare noodmaatregelen.
-Implementatie: Streven naar kosteneffectiviteit, gebruiksvriendelijkheid, en eenvoudig te onderhouden programmatuur. Aanpassingen op bestaande implementaties zijn meestal onmogelijk door het ontbreken van volledige documentatie.
Prijktijkvoorbeelden: *Voorraadbeheersing van reserve-onderdelen bij een fabrikant van medische systemen. *Optimalisatie van het reserve-onderdelen beheer. *Ontwerp van een Europees Distributie Centrum.
*Voorraadbeheer in een postorderbedrijf.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »