Permacultuur biedt kansen

Intensieve landbouw die op grote schaal zoet water gebruikt, heeft in Zeeland mogelijk zijn langste tijd gehad. De zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering en de huidige slechte kwaliteit van het zoetwater dwingen tot aanpassingen in de kustzone. In plaats van uit te gaan van bepaald landgebruik, kun je ook het landgebruik laten meebewegen met deze veranderingen. Estuaria zijn de meest productieve systemen ter wereld, daar moet je gebruik van maken. Een kansrijk concept is permacultuur, een extensief systeem dat uitgaat van de aanwezige ecologie. De mengteelt die zo ontstaat, met op elkaar afgestemde combinaties van planten- en diersoorten, is minder afhankelijk van een grote input van zoet water. In Australië, Amerika en Engeland zijn er al goede ervaringen mee opgedaan. De biodiversiteit op zo’n bedrijf is groot, en bijna alle water, energie en materialen zijn te recyclen, dus het produceert zeer weinig vervuiling en broeikasgassen. Naast landbouwproductie moeten bedrijven ook andere activiteiten ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »