Personeelsplanning in onderwijssector

Inzicht in kwaliteiten, kwantiteiten en kosten van de personele bezetting is voor onderwijsorganisaties van cruciaal belang. Nieuwe onderwijsconcepten, vergrijzing en toenemend belang van andere leervormen en ICT zijn enkele strategische onderwerpen die andere eisen stellen aan de personele bezetting van onderwijsorganisaties. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is inzicht nodig in de benodigde kwaliteiten, aantallen, maar zeker ook de kosten van personele inzet. Ons bureau kan u ondersteunen met een hiervoor ontwikkelde aanpak. Deze aanpak integreert inzicht in feiten en cijfers met betrekking tot in-, door- en uitstroom van personeel en met een leer-werk traject voor HRM functionarissen en lijnmanagement.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »