Persoonlijk ondernemerschap

Het HRM-beleid van een organisatie weerspiegelt de normen en waarden over hoe men in de organisatie met zijn medewerkers omgaat. Juist in deze tijd van economische crises, van bezuinigingen, reorganisaties, fusies en overnames kunnen deze normen en waarden onder druk komen te staan. Vandaar dat lectoraat van hogeschool twee thema´s heeft gekozen: HRM en Persoonlijk ondernemerschap.
Hoe kan het HRM-instrumentarium verder ontwikkeld en toegepast worden om sociale innovatie te realiseren en een juiste balans te vinden tussen de doelen van organisaties en de doelen van de medewerkers in die organisaties? En hoe kunnen de concepten van persoonlijk ondernemerschap en sociale innovatie ontwikkeld en toegepast worden in die organisaties waar dat mogelijk en zinvol is? Lectoraat van hogeschool probeert met alle activiteiten antwoord te geven op een aantal relevante vragen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »