Pijnklachten

Ergotherapeuten en fysiotherapeuten werken vaak met patiënten met pijnklachten. Kennis over pijn en haar behandeling is dan van essentieel belang. Acute en/of chronische en aanverwante fysiologische, psychologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op de pijnervaring. Vanuit verschillende theoretische modellen de pijn en haar gevolgen voor het dagelijkse leven in kaart brengen en behandelen. Basale mechanismen van pijn, perifere en centrale pijn mechanismen
•Psychologie van de pijn, pijn en omgeving
Pijngedrag. Meetinstrumenten om pijn te meten. Fear avoidance. Graded exposure en activity. Toepassen graded activity and exposure bij begeleiding. Gedragsverandering. Transcutane elektro neurostimulatie.
Oefentherapie bij pijn. Opleiding wordt aangeboden door hogeschool.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »