Planning en logistiek polikliniek

Binnen de zorgeenheid Gynaecologie en Verloskunde van een ziekenhuis speelt de polikliniek een grote rol. Binnen de polikliniek worden verschillende categorieën patiënten gezien, waaronder: gynaecologie, zwangeren en fertiliteit. Er zijn daardoor veel verschillende soorten spreekuren. Hiernaast wordt door de artsen gewerkt op de (poliklinische) operatiekamer en draait men diensten (spoed).
Voor de medewerker die het rooster van de polikliniek beheert, is het maken en bijsturen van het rooster een grote opgave. Binnen de zorgeenheid bestaat dan ook de behoefte aan een overzichtelijker en inzichtelijker rooster, waarin de verschillende werkzaamheden beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Doelstelling: Analyse van de huidige bedrijfsvoering van de polikliniek met betrekking tot de planning en logistiek; inventarisatie knelpunten; aanbevelingen hoe ingespeeld kan worden op het patiëntenaanbod.
Afstemming activiteiten. Inzicht in patiëntenstroom.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »