Plantaardig afval omzetten in biobrandstof

Biomassa wordt beschouwd als een veelbelovend alternatief voor de fossiele brandstoffen. Het is in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar. Bekende voorbeelden zijn biodiesel uit plantaardige olien en bio-ethanol uit zetmeel. Minder bekend is pyrolyse-olie, dat echter ook een interessante brandstof voor verbrandingsmotoren kan zijn. Het wordt verkregen uit lignocellulose (plantenvezels). Vanwege zijn hoge zuurstof gehalte is deze olie in ruwe vorm niet geschikt voor toepassingen in interne verbrandingsmotoren. Het promotieonderzoek gaat over de conversie van pyrolyse-olie naar brandstof door middel van katalytische HDO. Ru/C bleek zeer geschikt als katalysator.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »