Proces- en energienetwerken

Het onderzoek is gericht op netwerksystemen in de industrie en de energiesector. Vernieuwende bijdragen leveren aan de ontwikkeling van formele en praktische methoden.
Research is gericht op het ontwerpen van proces- en energienetwerken, zowel binnen organisaties (bijv. chemische fabrieken) als op interorganisationeel niveau (industriële clusters, energie-infrastructuren). Daarbij moet rekening gehouden worden met onzekerheden (zoals onderhoudsbehoefte, veranderende eisen aan capaciteit en productiewijze) en ruimte gegeven worden aan innovatie (bijv. inpassing van duurzame energie in energie-infrastructuren).

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »