Proces-, project- en programmamanagement

Op tal van maatschappelijke terreinen is maatschappelijke innovatie noodzakelijk. Die kan alleen tot stand komen door andere samenwerkingsverhoudingen tussen en binnen bedrijven, overheden, maatschappelijke ondernemingen en burgers. En wel in nieuwe netwerken en allianties.
Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling, wijkontwikkeling of duurzame energie. Of voor effectieve ondersteuning en activering van kwetsbare groepen als jeugd, ouderen en chronisch zieken. Maar ook voor implementatie van interne organisatieverandering, bijvoorbeeld in het kader van Het Nieuwe Werken. De klassieke hiërarchie leent zich slecht voor dit type open innovatieprocessen. Er wordt steeds vaker in processen, programma’s en allianties gewerkt.
Adviesbureau wil de slaagkans van complexe projecten, programma’s en allianties helpen vergroten. Dat wordt gedaan door onze visie uit te dragen in leergangen en mastercourses. Daarin maken proces-, project-, programma-, en alliantiemanagers kennis met vernieuwende methoden en interventies

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »