Processen bestuurbaar met Business Intelligence

Veel bedrijven zijn nog traditioneel bezig met Business Intelligence. Rapportages die achteraf verantwoorden wat de prestatie is geweest. Maar er is meer mogelijk. Door Business Intelligence te integreren in de bedrijfsprocessen kan een bijdrage geleverd worden aan de prestaties. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om actief bij te sturen op basis van prognoses en trends. Processen transparant maken. Procesverbeteringen.

Door alle gebeurtenissen in een bedrijfsproces vast te leggen en te analyseren, kan inzicht in het gehele proces verkregen worden. Vanuit dit inzicht worden verbeteringen doorgevoerd, zodat de processen beter aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Dit kan resulteren in een hogere klanttevredenheid of kostenbesparingen door resources effectiever in te zetten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »