Productie innovatie voor de maakindustrie

De activiteiten die een kennisorganisatie op het gebied van productie innovatie voor de maakindustrie uitvoert omvatten een breed scala aan instrumenten of tools die steeds interactief met betrokkenen in het bedrijf worden ingezet. Alleen zo ontstaat er in het bedrijf draagvlak en momentum om daadwerkelijk met die expertise aan de slag te gaan enn tot innovaties te komen die impact hebben. Ketenoptimalisatie. Verkorten orderdoorlooptijd. Reductie verspilling. Reductie omsteltijd. Reduceren verstoringen productie en assemblage. Lean Order Processing. Design for Manufacturing. Design review. Product Design for Assembly. Werk- en testinstructies. Optimale inrichting proces en werkplekken. Analyse en ontwerp werkplekken. Flexibilisering inzet arbeid. Inleren en instrueren voor optimale informatieoverdracht. Mens-machine interactie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »