Productieplanning en levertijdbeheersing

Vaak blijkt dat met name in het MKB de handhaving van de levertijden een probleem vormt. Dreigende overschrijdingen in levertijd worden vaak opgelost door het aanwenden van extra capaciteit tegen onnodig hogere kosten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de kostprijs en de kwaliteit. Naar de oorzaken wordt vaak onvoldoende gekeken. Operations management. Onderhanden werk. Doorlooptijd. Efficiency. Knelpuntsmanagement. Orderacceptatie. Levertijdbepaling.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »