Productinnovatie

Waarom komen er steeds maar weer nieuwe producten? Dat komt omdat ons besef van wat waardevol is nu anders is dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Dit besef vormt de motor voor een veranderende houding en ander gedrag. Hierdoor veranderen de materiële behoeften van de maatschappij en dus van ons. Wij leven, wonen en werken anders dan vroeger en dat brengt nieuwe wensen met zich mee. Meer dan ooit leven we in een maakbare wereld. Alles is technisch mogelijk. Maar als technologie geen randvoorwaarde vormt, en dus ook geen sturing geeft aan innovatie, wat dan wel? De markt? Gebruikers redeneren vanuit de situatie waarin zij zich bevinden. Zij kunnen vooral aangeven wat hier niet in deugt, maar zijn amper in staat om verder vooruit te kijken of zelfs maar in te kunnen schatten dat zij zelf wellicht zullen en kunnen veranderen. Als technologie noch de markt richting geven en productinnovatie sturen, wat dan wel? We zitten in een vacuüm. Het is daarmee tijd voor een nieuwe manier van innoveren, waarbij deze uitgangspunten centraal staan. Drie bouwstenen zijn nodig om deze nieuwe manier van denken en innoveren te ondersteunen: sociaalgedreven innoveren; multidisciplinair open innoveren; designgedreven innoveren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »