Professionaliteit van beleid

Openbaar bestuur en overheid hebben een bescheidener functie gekregen dan in voorgaande decennia. Er wordt meer ruimte gegeven aan particulier initiatief, eigen verantwoordelijkheid en marktwerking. Dit betekent ook een andere manier van werken en optreden. Betere dienstverlening, minder bureaucratie, slagvaardiger en interactief.
Voor de beleidsadviserende functies betekent dit dat er ‘andere’ ambtenaren nodig zijn: ondernemender, zelfstandiger, assertiever en omgevingsbewuster.
Lectoraat van hogeschool richt zich op deze nieuwe beleidsadviseur. Aan de ene kant richten we ons op de functie: hoe ziet de functie er uit, wat zijn de benodigde competenties en hoe zijn die te verwerven? Aan de andere kant op de mensen die deze functie bekleden: wie zijn ze, wat doen ze, hoe doen ze dat, hoe zijn zij het geworden? Wie is de ‘best person for the job’? Het doel van het lectoraat is om individuen en organisaties handvatten te geven om professionals zo snel mogelijk tot een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te laten groeien en dit niveau vast te houden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »