Professionals die met opdrachtgevers vraagstukken aanpakken

Adviesbureau met professionals die in nauwe samenwerking met opdrachtgevers vraagstukken aanpakken. Met de lange ervaring die is opgebouwd, reikt het opdrachtgevers nieuwe invalshoeken en perspectieven aan. Actief over de volle breedte van organisatieadvisering, met vier speciale aandachtsgebieden: Beleid, Bestuur & Strategie; Organisatieontwikkeling; Leertrajecten & Management Development ; Projectmanagement & -begeleiding.
Interim-management vanuit een veranderkundige insteek met thema’s als: Alliantievorming; Publieke dienstverlening; Grote stedenbeleid; Diversiteit en integratie; Publiek-private samenwerking; Strategic sourcing; Verwaarlozing in organisaties en Zorgmanagement.
De werkelijkheid in organisaties fascineert het bureau en wil organisaties en mensen beter laten functioneren. De adviseurs zijn gericht om het beste in mensen en hun organisatie naar boven te halen. Gericht op
het versterken van de organisatie- en managementkwaliteiten, zodat zij op eigen kracht verder kunnen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »