Provincies: Werk maken van beleid

Provincies maken werk van beleid, brengen partijen samen en trekken op met andere provincies en tal van publieke en private partijen. Het takenpakket is sterk in beweging, met name op het gebied van natuur en landschap, mobiliteit, economie, zorg en cultuur. Er zijn veel nieuwe verantwoordelijkheden terwijl andere taken juist worden uitbesteed. Bovendien zijn provincies niet langer uitsluitend beleidsmaker en handhaver maar ook initiator en regisseur van projecten.
Met hun uitgebreide kennis en ervaring dragen onze professionals bij aan het realiseren van de provinciale uitdagingen. Ze adviseren, managen of coördineren en ondersteunen provincies bij een efficiënte en effectieve regievoering. Provincies betrekken onze professionals onder meer bij infrastructurele projecten, projecten in landelijk gebied en bij projecten rond waterveiligheid. In onze opdrachten helpen onze maatschappelijk betrokken vakspecialisten bijvoorbeeld bij het aanbesteden van een project, het optimaal inrichten van werkprocessen of het managen van de financiële organisatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »