Public sector

Als overheidsinstantie streeft u naar een betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen, naar minder regels en meer kwaliteit. U dient dan wel in staat gesteld te worden om complexe veranderingen ook daadwerkelijk door te voeren. Doel hiervan is een slagvaardige en transparante overheid die over haar eigen grenzen heen kan kijken. Een overheid die past binnen de 21ste eeuw.
Adviesbureau heeft ruime ervaring en kennis opgebouwd binnen de Rijksoverheid. Bestuurlijke vernieuwing. Administratieve lastenverlichting. Ketenregie en –samenwerking. Interdepartementale samenwerkingsverbanden. Hierbij leveren wij toegevoegde waarde door onze kennis over en ervaring met vraagstukken op het snijvlak van technologie en/of primaire en secundaire bedrijfsprocessen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »