Regie inkoop

Organisaties erkennen in toenemende mate het belang van regievoering en besturing van leveranciers. Een adequaat ingerichte regieorganisatie draagt bij aan de flexibiliteit, kwaliteit en time-to-market van de geleverde diensten. Regie is een key succesfactor voor de realisatie van de IT- en sourcingstrategie; een capability waarmee het verschil kan worden gemaakt. De mate waarin IT delivery zowel qua inhoud als kosten voldoet aan de verwachtingen van de business hangt sterk samen met een adequate inrichting van regie. Ons bureau heeft in de afgelopen jaren een track record opgebouwd omtrent het dimensioneren van regieorganisaties bij gerenommeerde en internationale organisaties in alle sectoren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »