Regie stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing vindt plaats in tal van gebiedstypen met diverse actoren en doelstellingen. Stedelijke vernieuwing is complex door economische, politieke, bestuurlijke en juridische belangen, vaak fysieke belemmeringen en diverse maatschappelijke invloeden. Het gaat om samenwerking met bewoners en belanghebbenden, wijziging van bestemming van bestaand onroerend goed, publiek-private samenwerkingsverbanden die bijzondere en innovatieve contractvorming vragen, financiering, om lange termijnplanning, begrip voor schaalniveaus en nadruk op de vraag in plaats van op het aanbod. Koppeling van inhoud en proces en een sterke en transparante regie is daarbij van essentieel belang.
Stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Veranderingen in binnenstedelijke vernieuwing. Co-creatie. Vraagsturing, natuurlijke wijkvernieuwing, nieuwe investerings- en financieringsstrategiën komen aan de orde. En dat in verschillende gebiedstypen als (her)ontwikkeling van binnensteden, voor- en naoorlogse wijken, stationslocaties en verouderde haven- en industrieterreinen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »