Revalidatie, arbeid en sport

Kenniscentrum van hogeschool levert een bijdrage aan de kenniscyclus rond de mogelijkheden om de gezondheid van een individu te vergroten. De focus ligt hierbij op het vermogen te participeren en te presteren in de samenleving. Het domein van het kenniscentrum is de verbetering van omgevings- en persoonlijke factoren.
Kernthema’s zijn: Gezondheidsbevordering; Vitaliteit van werknemers en arbeidsorganisaties; Werken met een chronische aandoening; Duurzame inzetbaarheid in arbeid; Kwaliteit van leven; Sporters en prestatie; Leefstijl van jongeren; Ouderen en kwaliteit van leven; Kwetsbare personen en hun weerbaarheid; Samenwerking met praktijkveld.
Het kenniscentrum werkt nauw samen met het praktijkveld (waaronder bedrijfsleven, sportwereld, zorg- en beroepsorganisaties), genereert en bundelt hoogwaardige kennis op het domein arbeid, sport en leefstijl en levert een bijdrage aan verspreiding en toepassing van deze kennis in onderwijs en beroepspraktijk.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »