Richtlijnen en verordeningen EU-Verdrag

Het EU-Verdrag, de daarop gebaseerde richtlijnen en verordeningen en de interpretatie daarvan door het Europese Hof van Justitie, zijn steeds belangrijker voor de fiscale rechtspositie van ondernemingen en particulieren. Wij adviseren omtrent alle fiscale aspecten die te maken hebben met: de verdragsvrijheden; non-discriminatie op fiscaal gebied; de formele rechtskracht van EU-regelgeving; meestbegunstiging; het arbitrageverdrag; EG-richtlijnen op het terrein van de directe en indirecte belastingen; EG-verordeningen over sociale zekerheid en rechtsvormen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »