Ruimte voor lokale energievoorziening

Kleinschalige, lokaal opgewekte elektriciteit zou op termijn bijna de helft van de totale productiecapaciteit kunnen uitmaken. Bij een lokale voorziening kunnen biogas, warmte en elektriciteit opgewekt worden, waarbij de mix van bronnen wordt geoptimaliseerd.
Duurzame energie produceren en die aan derden leveren. Technisch mogelijk. Door gebruik te maken van intelligente energienetten en slimme meters die ook productie en consumptie kunnen verrekenen. Minder afhankelijk van import energie. Minder netwerken nodig. Minder productiecapaciteit bij betere afstemming nodig. Er zullen wel enkele belemmeringen voor de lokale energievoorziening moeten worden weggenomen zodat deze onder gelijke omstandigheden kan concurreren met de traditionele energievoorziening. De technologie is beschikbaar, geavanceerde meters en andere Ict-toepassingen maken dit mogelijk. Woningcorporaties kunnen installaties laten bouwen bij hun klantenn en de kosten daarvan verrekenen met besparingen op de energierekening.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »