Ruimtelijke ordening en planologie

In Nederland bestaat een grote vraag naar ruimte. We willen allemaal een aantrekkelijke omgeving, leefbare steden, bedrijven dichtbij de bebouwde kom of bij belangrijke knooppunten, efficiënt vervoer van personen en goederen en ruimte voor vrijetijdsvoorzieningen, natuur en water. Het probleem is dat de Nederlandse bevolking nog steeds groeit, maar de ruimte gelijk blijft. Daardoor moeten steeds meer wensen gerealiseerd worden op de 40.000 km2 die Nederland meet. Dat kan alleen maar door de ruimte intensiever (boven- én ondergronds), creatiever en beter te gebruiken. Hogeschool biedt kennis en expertise op het gebied van planologie en stedenbouw aan. Invloed op de inrichting van de ruimte. Focus op de problematiek van de wijken in de steden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »