Ruimtelijke ordening en verkeer

Het streven naar een slankere overheid leidt tot een reorganisatie. Taken verschuiven tussen overheden onderling en tussen overheid, markt en maatschappelijke organisaties. De beleidsvelden verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening worden inhoudelijk en organisatorisch steeds meer geïntegreerd en gekoppeld aan economische ontwikkeling en innovatie. Daarnaast wil het Rijk met simpeler procedures en minder regelgeving besluitvormingsprocessen stroomlijnen en versnellen.
Nu de landelijke overheid zich beperkt tot ruimtelijke ordening op nationaal niveau, staan gemeenten en provincies voor de vraag hoe zij die extra verantwoordelijkheden en armslag voor ruimtelijke ordening gaan coördineren.
Adviesbureau helpt individuele publieke, private en maatschappelijke partijen hun gezamenlijke opgave te verbinden en een gezamenlijk belang te destilleren. We ondersteunen organisaties bij het procesontwerp, de financieringsconstructies en het inhoudelijk verbinden van thema’s als ruimte en mobiliteit op strategisch niveau. En bieden inzicht in de noodzakelijke aanpassingen binnen hun organisatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »