Samenwerking & fusie

Grensverleggend samenwerken in het maatschappelijk veld. Maatschappelijke vraagstukken zoals krimp, zorg en wonen, leefbaarheid in wijken, duurzaamheid en betaalbaarheid kunnen alleen goed worden opgelost door horizontale en grensverleggende samenwerking. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven spelen hierin een cruciale rol. Ieder vanuit zijn eigen kracht.
Met deze visie hebben we al verschillende grensverleggende samenwerkingen tot stand gebracht. Onze adviseursrol vullen we in met visie op de organisaties en het vraagstuk. We zoeken de grens op en trekken aan een duurzame stap verder. Dit doen we vanuit het besef dat de inhoud net zo belangrijk is als het proces. Voorop staan ieders eigen belang en de zoektocht naar het gezamenlijk te behalen rendement.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »