Scenario’s voor veilig werken op iedere werkplek

De producent/importeur moet blootstellingsscenario’s beschrijven voor alle bij hem bekende manieren van het gebruik van de stof of het preparaat verderop in de keten. Dit geldt zowel voor de compartimenten consumenten- en werkplekblootstelling als milieu. Alleen een veilig gebruik mag worden geregistreerd en gecommuniceerd in de keten. Rekenmodellen. Werkplek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »