Slim peilbeheer behoudt veenweidelandschap

Het westelijk veenweidelandschap met zijn smalle percelen en brede sloten, is uniek in de wereld. Door ontwatering voor de veehouderij verdwijnt de veenbodem echter snel. Onderzoek naar concrete mogelijkheden om de bodemdaling af te remmen. Grotere percelen met een hoger slootpeil in combinatie met toepassing van onderwaterdrains zullen ertoe leiden dat de veenbodem langer bewaard blijft met behoud van perspectieven voor landbouw en natuur.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »