Slimme mestopslag vermindert emissies

Slimme mestopslag vermindert emissies
Mest is een belangrijke bron van emissies van methaan en lachgas. Onderzoek naar hoe mest het beste kan worden opgeslagen binnen en buiten de stal. Er zijn al een aantal technische oplossingen om de uitstoot van fijnstof en ammoniak terug te dringen. Tegenwoordig ligt de nadruk op broeikasgassen. verkenning van emissie-arme systemen in de landbouw, waaronder mestsystemen. Wanneer mest snel uit de stal wordt verwijderd, krijgen de methanogene bacteriën geen tijd om zich te ontwikkelen. Ook afkoeling van de mest remt de ontwikkeling van de bacteriën. Een schuifmestsysteem vermindert de methaanemissie, maar zorgt voor een grotere uitstoot van ammoniak. Naast ammoniak en methaan vormt lachgas ook een milieuprobleem.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »