Slimme sensoren en onderhoud

Om planning en uitvoering van onderhoud te optimaliseren is een goede dataverzameling bij exploitatie van kapitaalgoederen erg belangrijk. Bij een vliegtuig kan men bijvoorbeeld 45.000 verschillende fouten opsporen. Gebouwen en machines worden steeds vaker op afstand bewaakt met behulp van sensortechnologie. Van een moderne auto worden alle storingsgegevens opgeslagen in de sleutel. zodat bij de garage onmiddellijk duidelijk is wat het probleem is.
Deze gegevensstroom dient nog wel verwerkt te worden om te leiden tot versnelling, verbetering en verduurzaming van onderhoud. Hoe kunnen we real-time of offline onderhoudsgegevens nu het beste benutten? En hoe zorgen we ervoor dat de noodzakelijke materialen, componenten en gereedschappen tijdig beschikbaar zijn? Slimmer onderhoud.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »