Snelle beoordeling giftigheid bodemverontreiniging mogelijk

De chemische industrie is verplicht om alle stoffen die op de markt worden gebracht te onderzoeken op hun giftigheid voor mens en milieu. Daarom is er grote behoefte aan snelle screeningsmethoden. Wetenschappers gebruiken vaak wiskundige modellen die de giftigheid van een chemische stof kunnen voorspellen op basis van algemene eigenschappen van de stof. Dit is een snelle methode waarmee proefdieren worden gespaard en het uitvoeren van dure laboratoriumtesten kan worden beperkt. Promovendus ontwikkelde nieuwe modellen om de giftigheid van bodemverontreinigende stoffen te testen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »