Sociaal

Kenniscentrum van hogeschool ontwikkelt kennis op sociaal-agogische gebied. Hiermee wil deze de deelname aan maatschappelijke voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en cultuur bevorderen. Versterken zelfstandig functioneren. Daarnaast wil het kenniscentrum het vermogen tot zelfstandig functioneren van individuen en groepen in de samenleving versterken en de inzet van hulp- en dienstverlening effectiever maken. Het kenniscentrum besteedt bijzondere aandacht aan vraagstukken van participatie, diversiteit, probleemoplossing en zelfredzaamheid van burgers die gebruik maken van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en cultuur.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »