Social media en journalistiek

Kranten en omroepen verspreiden hun journalistieke producten via hun eigen websites en/of via eigen apps op tablets en mobiele telefoons. Sociale media zoals Facebook en digitale ‘kiosken’ zoals Google en Blendle krijgen echter een steeds belangrijkere rol als digitale intermediairs voor de distributie en marketing van journalistieke inhoud, evenals voor de interactie met het publiek. In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke journalistieke en bedrijfsmatige afwegingen journalistieke organisaties maken bij de verspreiding van hun producten via digitale intermediairs en de gevolgen die dit heeft voor de economische positie van journalistieke organisaties.
Digitale distributie van kranten, artikelen, programma’s en multimediale producties biedt journalistieke bedrijven en individuele journalisten de mogelijkheid om hun journalistieke producten onder een breder publiek te verspreiden en tegelijkertijd ook te personaliseren en te richten op specifieke doelgroepen. Digitale distributie biedt ook mogelijkheden om de interactie met lezers en kijkers te versterken. Via de digitale platforms kunnen zij op de inhoud en op elkaar reageren.
De nieuwe, digitale distributiemogelijkheden en de rol van digitale intermediairs daarbinnen roepen echter ook dilemma’s en vragen op.
Deze vragen spelen bij journalistieke bedrijven, maar ook individuele journalisten staan steeds vaker voor dergelijke vragen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »