Sociale zekerheid

Sociale zekerheid betreft vaak diegenen die niet, of niet meer, kunnen of willen werken. Denk bijvoorbeeld aan de bijstand, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, oudedagsvoorzieningen, en de diverse regelingen rond ziektekostenuitkeringen. Het onderwerp sociale zekerheid kan uiteraard niet los worden gezien van de arbeidsmarkt. Interessant zijn immers vooral ook de overgangen van sociale zekerheid naar werk en andersom. Hier is vaak winst te behalen met actief (overheids)beleid. Juist het modelleren van deze kansen en het zoeken naar de op deze kansen van invloed zijnde factoren die een aanbuttoningspunt vormen voor beleid is een van de sterke kanten van researchinstituut.

Vragen die bijvoorbeeld beantwoord kunnen worden, zijn de volgende:
Als de WW-premie per werkgever afhankelijk wordt gemaakt van het aantal WW-gevallen, wat gebeurt er dan met de werkgelegenheid? Wat zijn factoren die het aantal claims bij een ziekenfonds bepalen?
Welke gemeenten voeren optimaal bijstandsbeleid?
Wat is de invloed van het minimumloon op de werkgelegenheid?
.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »