Stadsontwerp

Research richt zich op transformaties in het bestaand stedelijk gebied. Centraal staat het ontwerp van de openbare ruimte in relatie tot infrastructuur, stedelijke objecten en stedelijk groen. Het ontwerpen beweegt zich ‘door de schalen heen’: bij het ontwerp van een concrete stedelijke projecten en ensembles gaat het zowel om de nieuwe positie en betekenis in de context van het grotere stedelijk geheel, om de aanhechting aan het stedelijk netwerk van openbare ruimten, als om de vormgeving, inrichting en ‘maakbaarheid’ van het openbaar gebied in het project zelf.
Bij stadsontwerp gaat het vrijwel altijd om herontwerp, dat wil zeggen om vernieuwende ingrepen in een bestaande situatie: revitalisering, intensivering, meervoudig ruimtegebruik. De bestaande situatie is zelf vaak reeds verschillende malen ‘herontworpen’; zij bestaat veelal uit verschillende ‘historischelagen’ waarin tradities een rol spelen.
Analyse van die historische gelaagdheid is van belang om ruimtelijke structuren en vormtypen aan het licht te brengen, die nog steeds betekenis hebben voor het gebruik en de identiteit van de stad. Morfologisch en typologisch onderzoek neemt daarom een belangrijke plaats in.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »