Stalbalans; stikstofoverschot en -tekort

Het nieuwe mestbeleid verplicht veehouders met hokdieren een stalbalans bij te houden waarmee de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat wordt verantwoord. Vanuit de praktijk kwamen signalen dat de theorie van de stalbalans niet altijd lijkt te kloppen met metingen in de praktijk. Zo heeft meer dan de helft van de bedrijven met hokdieren een overschot aan stikstof op de balans. Instituut onderzocht welke factoren leiden tot een stikstofoverschot of -tekort op de stalbalans. Op basis daarvan zijn adviezen ten aanzien van de gasvormige stikstofverliezen en het bepalen van mestsamenstellingen uitgebracht.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »