Statistische interpretatie van monitoringsdata

Monitoringsgegevens, meetreeksen, grondwatergetallen, data etc. Binnen de bodemwereld worden heel wat gegevens verzameld. Veel van die gegevens worden als kale data, zonder interpretatie aan een opdrachtgever of bevoegd gezag gerapporteerd. De interpretatie van meetreeksen zal echter steeds belangrijker worden naar mate er vaker voor een saneringsoplossing wordt gekozen waarbij tijd een belangrijke factor is. Vragen die dan naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Treedt natuurlijke afbraak wel op? Heeft een saneringsmaatregel het gewenste effect? Wat is de ontwikkeling van een concentratie in de tijd? Als een oplossing voor de bovenstaande problematiek is een spreadsheet met statistische tools ontwikkeld. Deze spreadsheet is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de interpretatie van meetgegevens en is daarom zeer eenvoudig te gebruiken. Het geeft antwoord op vragen als: is mijn dataset goed genoeg voor een betrouwbare interpretatie? Kan een afwijkende meting als een uitschieter worden beschouwd? is er een correlatie tussen verschillende parameters? is er een trend waarneembaar in de meetreeks? Opleiding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »