Stedelijke strategieën

Sinds hun ontstaan worden steden continu aangepast. Herstructurering of ‘stedelijke transformatie’ behoort nu tot de belangrijkste stedenbouwkundige opgaven. Huidige ontwikkelingen in de wijze waarop deze transformaties tot stand komen nopen tot een andere positie voor ruimtelijke ontwerpers (stedenbouwkundigen en architecten). Deze ontwikkelingen zijn zowel fysiek van aard als procesmatig: schaalvergroting, professionalisering en juridisering van het proces en de complexiteit en invloed van Europese regelgeving. De ontwerpers dreigen de aansluiting bij deze ontwikkelingen te verliezen, door het ontbreken van een adequaat antwoord. In toenemende mate worden ruimtelijke ontwikkelingen namelijk bepaald door conglomeraten van projectontwikkelaars en ingenieursbureaus. De culturele scope van dergelijke conglomeraten is beperkt en onderhavig aan de regels van de vrije markt. De invloed op het aanzien en de programmering van de Europese stad is echter aanzienlijk. De inzet van ontwerpers dreigt in deze ontwikkelingen gemarginaliseerd te worden tot een slechts ‘decoratieve’ praktijk, niet langer verbonden aan het daadwerkelijke proces van het realiseren van duurzame stedelijke omgevingen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »