Stengelaaltjes in bloembolgewassen

De bloembollensector laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de minimale duur van inundatie op zandgronden om stengelaaltjes goed te bestrijden. Daarnaast kijkt men hoe verspreiding via het ontsmettingsbad voor bloembollen kan worden voorkomen. Stengelaaltjes kunnen namelijk in het ontsmettingswater lang overleven. Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een quarantaineziekte in bolgewassen. Binnen het beleidsondersteunende onderzoek wordt onderzocht of er verschillende rassen voorkomen. Bij ernstige aantasting vreet deze nematode gaten in bloemen en bladeren. Door het teeltverbod van bloembolgewassen op besmette percelen met stengelaaltjes is de economische schade groot.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »