Strategie

Strategie is te definiëren als het maken van toekomstbestendige keuzes om visie en missie te realiseren. Keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders.
Een goed plan alleen is niet genoeg: organisaties kunnen hun doelen uitsluitend in samenwerking met andere organisaties realiseren. Strategie bepalen is dan ook alleen mogelijk met informatie over en actieve inbreng van de omgeving. Daarnaast kan het proces van strategievorming niet zonder het mobiliseren van degenen die het plan moeten uitvoeren. Een nieuwe koers uitstippelen is een avontuurlijk traject. Het vergt vertrouwen in de inhoud: worden de juiste keuzes gemaakt? En vertrouwen in de betrokkenen: staat iedereen achter de plannen en doen ze straks ook mee?
Adviesbureau hanteert een strategieproces waarin dialoog met externe en interne betrokkenen centraal staat. Wij zijn al jarenlang een vertrouwde partner voor strategieformulering en strategie-implementatie en hebben ervaring met en kennis van ondernemingen en not-for-profitorganisaties in diverse sectoren. We bieden u vakinhoudelijke scherpte in analyses, betrouwbare procesvoering en door stakeholders gedragen uitkomsten die werkelijk tot actie leiden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »