Subsidie- en innovatieadvies

Stilstand is achteruitgang. Een onderneming moet zich voortdurend afvragen of haar producten, diensten en werkwijze nog passen bij de huidige tijd. Innovatie kan gaan over technologische innovatie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Maar ook over het verbeteren van een onderneming op het gebied van personeel en werkprocessen via opleidingen en veranderingen in bedrijfscultuur en -organisatie.
Een visie vormen op de benodigde innovaties binnen een bedrijf en deze omzetten in gewenste acties, kent vele aspecten. Daarnaast kosten innovaties geld, dat vaak niet op korte termijn terugverdiend kan worden. Hoe kom je als organisatie aan de broodnodige fondsen voor innovatie, nu financiering vanwege bezuinigingen op overheidssubsidies onder druk staat?
Adviesbureau heeft verstand van innovatie op verschillende vlakken. Wij ondersteunen u bij het opstellen van innovatiebeleid, het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten, en het managen van deze projecten. Daarnaast onderzoeken we welke subsidies beschikbaar zijn voor uw activiteiten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »