Taalgebruik en leren

Onderwijs zonder taal is ondenkbaar. Taal is een middel waarmee kinderen zich op verschillende manieren kunnen uiten. Het is een middel waarmee in geschreven en gesproken vorm gecommuniceerd wordt en het is een middel om te leren. Door met elkaar of met de leerkracht te praten, schrijven en lezen over een onderwerp, leren kinderen over dat onderwerp. Dat is een fascinerend proces.
Lectoraat van hogeschool verricht praktijkgericht onderzoek om meer zicht op dat proces te krijgen. Daarnaast wordt gezocht naar onderwijsvormen waarmee zowel de taalvaardigheid als de kennisconstructie van kinderen geoptimaliseeerd kan worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »