Taxatie landelijk vastgoed

Door de continue herinrichting van het landschap, de complexe regelgeving omtrent het verwerven van grond, pacht en herverkaveling biedt hogeschool expertise inzake het landelijk vastgoed. Landgoederen en commerciële objecten. Privaatrechtelijke aspecten. Publiekrechtelijke aspecten. Functiewijziging. Grondbeleid. Taxatie. Toegepast onderzoek. Advies.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »