Taxeren agrarische objecten

De structuur van het platteland is de laatste jaren sterk gewijzigd. Bedrijfsvergroting, bedrijfsovername en bedrijfsbeëindiging zijn aan de orde van de dag. Maar ook de invloed van agrarisch natuurbeheer en de overdracht van quota spelen een rol. Daarnaast neemt de vraag naar grond voor niet-agrarisch gebruik toe, zoals voor woningbouw, wegen en industrieterreinen. Evenals de vraag naar grond voor recreatie en toerisme. Dit vraagt om deskundige taxateurs die gespecialiseerd zijn in het taxeren van agrarische objecten en alles wat daarmee samenhangt.
Hogeschool beschikt over kennis en expertise met betrekking tot taxeren van agrarische objecten. De opleiding is breed en richt zich vooral op het taxeren van agrarische objecten en minder op het aan- en verkopen van objecten. Financieel management. Publiekrecht. Makelaardijtaxatie theorie. Praktijkbezoeken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »