Technisch ontwerp en informatica

Ontwikkelingen binnen informatie, communicatie en kennistechnologie hebben een grote invloed op de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, inclusief het ontwerp. Ze beïnvloeden ook de deelnemers in het ontwerpproces: de architecten, de stedenbouwers, de civiel technische ingenieurs en alle andere leden van het ontwerpteam. De complexiteit van een creatief ontwerp, die o.a. bereikt kan worden door middel van geavanceerde modelleringtechnieken, vraagt ook naar geavanceerde bouwsystemen.

De bouwnijverheid en alle betrokkene partijen worden steeds bewuster van de effecten van toepassing van geavanceerde technologieën, van complexe modelleringtechnieken en andere intelligente ontwerphulpmiddelen. Efficiënte informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling en kennismanagement tijdens het ontwerpproces. Collaborative-engineering. Kennis-modelleringtechnieken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »