Technische doorbraak voor aanleg horizontale putten

De eerste horizontaal geboorde put, gerealiseerd met een nieuwe techniek. De ‘Horizontal Directional Drilled Well’ (HDDW) wordt gezien als een doorbraak die grote voordelen biedt bij het winnen van drinkwater, warmte- koudeopslag, bodemsanering, (dijk)stabilisatie en grondwaterbeheer. De proefput gaat gebruikt worden voor diverse testen. De HDDW maakt het eenvoudiger om veel water te winnen en/of te infiltreren met minder nadelige gevolgen voor de ondergrond en de bovengrondse omgeving dan met de traditionele verticale putten. Ook kan eenvoudiger water worden onttrokken uit dunne watervoerende bodemlagen. Nu nog boort men daarvoor meerdere verticale putten, terwijl één horizontale put hetzelfde rendement op kan leveren. Dat is niet alleen economisch relevant, maar het zorgt ook voor minder beïnvloeding van de grondwaterstand en minder bovengronds ruimtegebruik.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »