Technologie-overdracht

Grensverleggend onderzoek en innovatieve technologieën naar de markt brengen: dat is het doel van onze organisatie. Wij werken nauw samen met het bedrijfsleven om dit te realiseren.
Ondernemers en bedrijven die gebruik willen maken van onze kennis kunnen een licentiecontract afsluiten. Dat stelt de licentienemer in staat om aan de slag te gaan met de technologie. Het gaat hier om niet-exclusieve licenties.
In sommige gevallen is het voor een nieuwe technologie het beste als deze haar weg naar de markt vindt via een nieuw bedrijf. Dan start onze organisatie zelfstandig of samen met een bestaand bedrijf of investeerder een nieuwe onderneming. Wij voeren een actief octrooibeleid. Het verwerven van octrooibescherming op door ons ontwikkelde technologie is niet alleen essentieel voor ons, maar ook voor onze licentiepartners. Door de aard van de technologie, die veelal kapitaalintensieve installaties vereisen, zijn forse investeringen (bijvoorbeeld in het opzetten van productiefaciliteiten en het opschalen van de technologie) noodzakelijk die zonder octrooibescherming niet terugverdiend kunnen worden.
Ons intellectueel eigendom van bestaat naast octrooien uit know-how, software en merk- en domeinnamen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »