Toegepast economisch onderzoek

instituut voor toegepast economisch onderzoek is gespecialiseerd in onderstaande onderzoeksgebieden: Arbeidsmarkt; Pensioenen; Sociale zekerheid; Consumentengedrag; Kans- en behendigheidsspelen; Efficiëntie-studies; Consumer marketing; Digital libraries; Electronic commerce; Complexe planningsvraagstukken; Optimalisatie rondom simulatie; Voorraadmanagement.
Onderzoek en advies van hoogwaardige wetenschappelijke kwaliteit ten behoeve van de overheid, de dienstensector, en het bedrijfsleven. Bruikbaarheid en toepasbaarheid voor de klant staan daarbij centraal. In nauw overleg met de klant wordt een probleem geanalyseerd, een offerte uitgebracht, en het onderzoek uitgevoerd en geëvalueerd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »