Toerisme en cultuur

Het onderzoek richt zich op elke vorm van toerisme, waarbij cultuur een van de attractiefactoren is. In ruime zin gaat het enerzijds om de praktische, materiële zaken die door de mens zijn vervaardigd om het leven te vergemakkelijken, zoals woningen, kleding en gebruiks­voorwerpen. Anderzijds betreft het tradities en feesten, geloof en rituelen, taal- en kunstuitingen. Kortom alles waarin het geestelijk leven van een sociale groep tot uitdrukking komt. Het is de cultuur die het onderzoeksobject is van de cultuurgeschiedenis, de culturele antropologie en de volkskunde. In enge zin omvat cultuur de artistieke creaties van kunstenaars, componisten en schrijvers: schilderijen, bouwwerken, opera’s, theaterstukken, literaire werken en films. Dit terrein wordt bestreken door disciplines als de kunstgeschiedenis, de muziekwetenschap en de letterkunde. Het cultuurtoeristisch product moet in deze context worden gezien als één geheel, bestaande uit het cultuurtoeristische aanbod (monumenten, musea, evenementen, etc.), de dienstverlening door toeristische organisaties, reisbemiddelaars, verblijfsaccommodaties en horecagelegenheden, de transportinfrastructuur en vervoersfaciliteiten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »